AddThis Social Bookmark Button

מחשבוני שכר

חדש  - מחשבונים באתר הארגון

לנוחיותכם, הוספנו באחרונה לאתר הארגון ממחשבוני שכר ייעודיים לסגל האקדמי הזוטר,
מחבונים ואלו יסייעו לכם בחישוב מדויק ככל הניתן של היקף משרתכם, הוותק והשכר.

כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.

רפרנט שכר

חברים שלום,
לנוחותכם מצורף קישור לאגף משאבי אנוש לחשבי השכר.
מחולק לפי יחידות אקדמיות      

https://hrweb.tau.ac.il/salary/division 

חדשות בנוגע לקרן קשרי מדע

חדשות טובות לדוקטורנטים שהם גם מלגאים וגם מועסקים:
בעקבות לחצי הארגון, החל מאוקטובר 2013 האוניברסיטה ביטלה את הקיזוז האוטומטי בין תקציב הנסיעות לחו"ל המוקצה למלגאים לבין קרן קשרי המדע האישית המוענקת למועסקים מתוקף הסכמי השכר.
משמעות הדבר: יש לכם 1000$ לנצל לנסיעות לכנסים כמלגאים, ואחריהם עוד כספים הנצברים לטובתכם כמועסקים בהתאם לאחוז ההעסקה.
הבהרה: את כספי קרן קשרי המדע למועסקים ניתן לצבור ולפדות בסוף הדוקטורט אם לא השתמשתם בהם. לעומת זאת כספי תקציב הנסיעות למלגאים אינם נצברים ואינם ניתנים לפדיון בסוף התקופה. השתמשו בהם קודם!

חגיגת קיץ במרכז הספורט

מרכז הספורט וארגון הסגל האקדמי הזוטר מזמינים אתכם לחגיגת קיץ לכל המשפחה בחינם
יום שלישי, 30.7.2013 החל מהשעה 17:30

קרא עוד...

לשוקלים לימודי דוקטורט בחו"ל

לשוקלים לימודי דוקטורט בחו"ל:
מוצעת תכנית לדוקטורט בסוציולוגיה ובחינוך, החל משנת הלימודים הקרובה.

קרא עוד...

חוגים מטעם אגודת הסטודנטים

חוגים והעשרה לקיץ 2012:

ללוח החוגים של אגודת הסטודנטים לחצו כאן 

יושב ראש נכנס לארגון וחברי הוועד החדשים

אנו שמחים להודיע כי באסיפה הכללית מתאריך ה- 3.6.2012 נבחר יושב ראש וחברי וועד חדשים לארגון הסגל האקדמי הזוטר.
 

חברי הוועד הם:


עומר אלוני – יו"ר הארגון

אביב כהן

גל טלית

ליאת רחמים בן נביא

אלה לוי

כרמל בלנק

אנה ויטלין

רועי בל

ד"ר מיכל אלון

ד"ר אהרון אלאור

רונן צדקה

פלג מיכאלי

פבלו אוטין

איילת לנץ

נועה לוי

 נציגים בסנאט:

אביב כהן

גל טלית

וועדת ביקורת:

אייל בר חיים

אלי להר 

 

 

 


 

  

תתי-קטגוריות