AddThis Social Bookmark Button

אסיפה מיוחדת

חברים וחברות יקרים, עקב טעות אנוש טכנית נשמט שמו של אחד המועמדים שהגיש את מועמדותו לועד הארגון שנה"ל תשפ"א בבחירות שהתקיימו באסיפה השנתית ביום 30 ליוני 2020 ועקב כך לא ניתן היה להצביע עבורו. לצורך האפשרות ליתן לחבר אפשרות נוספת להיבחר לועד הארגון תתכנס אסיפה כללית מיוחדת ביום ראשון הבא, 12 ליולי 2020 בשעה 12:00 באמצעות תוכנת ה- ZOOM . קישור לזום יועבר לחברי/ות הארגון בימים הקרובים. הבחירות תתבצענה באמצעות ה- ZOOM . לשאלות נוספות בעניין זה, ניתן לפנות לגלי אפרת דיין בכתובת דוא"ל segel@zutar.org.il