AddThis Social Bookmark Button

הודעה על אסיפה כללית - שנה"ל תש"ף 2020

חברות וחברי ארגון יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם/ן לאסיפה הכללית השנתית של הארגון, שתתקיים ביום 30/6/2020 ותחל בשעה 12:00. באסיפה יתקיימו בחירות לוועד הארגון, לראשות הארגון ולועדת ביקורת. הודעה על מיקום האסיפה וסדר היום יימסרו בהמשך. מחכים לראותכם/ן

3n