AddThis Social Bookmark Button

עדכון מיום 24.10.18 | הפסקת השביתה והמשך המו"מ


חברות וחברים שלום,

כפי שעדכנו אתכם/ן אתמול, השביתה הופסקה לאור ההישגים שהשגנו עד כה בהליך המו"מ.

המאבק עדיין ממשיך


המאבק שלנו עדיין לא הסתיים והדרך עוד ארוכה - ההסכם הקיבוצי עדיין לא נחתם על ידינו ולאחר החתימה, עלינו לאשרו מול הממונה על השכר.
מבחינתנו, עד שההסכם ייכנס לתוקף באופן רשמי (בכפוף לחתימתו ואישור הממונה), אנחנו במאבק. גם בימים אלה אנחנו ממשיכים בכל הכוח – הן בשולחן המו"מ והן בשטח - במאבק לשיפור תנאי העבודה של חברי הארגון, ובגיוס פעילים/ות לטובת המאבק בהסברה, בשטח וברשת.
לכן, גם בימים אלה, קולכם/ן והשתתפותכם/ן הפעילה חשובה.

אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר במייל: segel@zutar.org.il בטלפון: 03-6408924 ובנייד של בן, רכז השטח של המאבק 052-3292558.

תשלום שכר מלא עבור חודש אוקטובר

חשוב לומר, ההישגים אליהם הגענו במו"מ הושגו תוך הסכמה עם הנהלת האוניברסיטה כי לא ינוכה לנו שכר על חודש אוקטובר.

אנו מודעים לכך כי בשעות האחרונות נדרשתם/ן לדווח אודות שעות עבודתכם/ן בחודש אוקטובר. אנו מעדכנים כי נושא זה נמצא בבדיקה על ידינו. עד לבירור הנושא, אנו מנחים אתכם בשלב זה להמתין עם מילוי הטופס.

נציין כי במקרה ומישהו/י מכם/ן יפגע ולא יקבל את שכרו המלא עבור חודש אוקטובר, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונסייע לכם בכך.

השלמות ותגבורים

שימו לב כי יש לתאם את ההשלמות מול מזכירות החוג. אשר לתגבורים, אלה יינתנו בהתאם לצורך של הסטודנטים/ות ובכפוף לשיקול דעתכם/ן. פנו אלינו ככל שעולה קושי בעניין זה.

חזרה לכיתות הלימוד

היום חזרנו לכיתות הלימוד. ככל שיעלו שאלות מצד סטודנטים/ות ששואלים אתכם/ן בעניין זה ותרצו להקדיש מספר דקות בפתיחת השיעור אודות הסיבות לשביתה והמאבק שלנו לתנאי העסקה הוגנים ניתן לציין את הנקודות הבאות:

1. הסגל האקדמי הזוטר מהווה כ-80% מסגל ההוראה והמחקר בקמפוס.

2. מאז 2014, אין לנו הסכם העסקה בתוקף ושכרנו נשחק בעוד ששאר המגזרים בקמפוס כגון הסגלה הבכיר והמנהלי זכו לתוספות שכר.

3. לא הייתה לנו כל ברירה אלא לשבות ורק בזכות השבתת האוניברסיטה באופן הרמטי, בזכות חברי/ות הארגון, הנהלת האוניברסיטה חזרה לשולחן המו"מ ואנחנו הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים בעלי השפעה על חברי/ות הארגון.

4. תודה על התמיכה שלכם וסליחה על אי הנעימות. כמרצים/ות, הדרך היחידה שלנו לשבות הייתה לא לקיים את השיעורים.

5. אנו גאים להיות אלה שהובילו את המהפכה והקריאה הצודקת לתנאי העסקה הוגנים לחברי/ות הסגל האקדמי הזוטר ברחבי הארץ ואף התוונו את הדרך לאוניברסיטאות האחרות ולמכללות.

לסיכום נאמר כי הדרך כאמור עוד לא הסתיימה ואנו נמשיך ונעדכן אתכם/ן באופן תדיר כפי עשינו במהלך השביתה.

אנו מודעים לכך שיש לכם שאלות רבות, אך כיוון שהמו"מ טרם הגיע לסיומו אנו לא יכולים להעביר לכם/ן מידע חלקי. מיד עם חתימת ההסכם, אנו נוציא הסבר מפורט אודותיו ונקיים אסיפות חברים/ות בהן נעבור על כל הפרטים ונענה על שאלותיכם/ן.

שלכם/ן,

ארגון הסגל האקדמי הזוטר