AddThis Social Bookmark Button

עדכון מיום 23.10.18 | התקדמות בהבנות - חוזרים לעבודה


חברות וחברים,
לאור התקדמות משמעותית בשיחות בין אוניברסיטת תל אביב ובין ארגון הסגל האקדמי הזוטר, והנכונות להגיע בימים הקרובים למסמך עקרונות מוסכם כמתווה להסכם קיבוצי בין הארגון לבין האוניברסיטה, מודיעים הצדדים על הפסקת השביתה וחזרה לעבודה סדירה מחר בבוקר (יום ד׳ 24.10).

חברי הסגל האקדמי הזוטר ישלימו את השיעורים שבוטלו עקב השביתה, ובקורסים בהם בוטלו שיעורים עקב השביתה ייעשה בנוסף מאמץ על ידי חברי הסגל לקיים תגבור נוסף לקראת הבחינה לטובת ציבור הסטודנטים. לאור כל ההבנות האמורות בנושא השלמת השעות לא תבצע האוניברסיטה את ניכוי השכר בחודש אוקטובר.

נמשיך ונעדכן!
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

44196097 1788188851280072 2965868217186123776 o