AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית שנתית 2016

להזכירכם, האסיפה השנתית מתקיימת ביום ג' ה – 7/6/2016, בשעה 10:00
באולם 206 בפקולטה למשפטים.


גם אם בשנים קודמות לא הגעתם (זה בסדר, לא נעלבנו), השנה יותר מתמיד – המעורבות שלכם חשובה ונדרשת. תוקפם של הסכמי השכר פג, ואנחנו מגבשים רשימת דרישות לקראת המשא ומתן הקרב ובא. 
הסכמי השכר משפיעים על תנאי ההעסקה של כל אחד מאיתנו.


אם אתם מעוניינים להשפיע ולהיות חלק מהדיונים ומההחלטות המכריעות, אתם מוזמנים להצטרף לוועד.
את טופס ההצטרפות תוכלו למצוא כאן

סדר היום של האסיפה הוא כדלקמן:
א. התכנסות (10:00-10:15)
ב. סיכום פעילות ועד הארגון היוצא לשנה"ל תשע"ו מפי ראשת הארגון, עינבל בלאו 
(10:15-10:30).  
ג. אישור המאזן הכספי של הארגון מפי הגזבר, שי קידר (10:30-10:45).
ד. דו"ח ועדת ביקורת מפי ועדת ביקורת - כרמל בלנק ורונן צדקה (10:45-11:00).
ה. הצעות לשינוי תקנון הארגון, אשר מנחה ומגדיר את אופן פעולת הנהלת הארגון והוועד (11:00-12:00).
ו. בחירות לוועד, ליו"ר הארגון ולבעלי תפקידים (כולל 2 נציגים לסנאט) (12:00-12:15). 
ז. שונות (12:15 – נעילת האסיפה).


להמשך קריאה ועיקרי ההצעות לחצו "קרא עוד"

אנחנו צריכים אתכם מעורבים ומשפיעים
 
 Rotation of 20160606 103652