AddThis Social Bookmark Button

רכז הסברה, מחנה טבע בסוכות וחניה

שלום לחברי/ות הארגון,

במייל זה:
1. תיקון משרה- רכז הסברה
2. מחנה טבע וסביבה בסוכות לכיתות א'-ח'
3. חניה בקמפוס לשנת הלימודים תשע"ו

 
1. דרוש/ה רכז/ת הסברה- תיקון משרה
לארגון דרוש/ה רכז/ת הסברה שיהיה אמון על הסברת פנים וחוץ של הארגון, ובכלל זאת:

* הפקה וארגון מפגשים, אירועים, הפגנות וכו' עבור חברי הארגון מראשיתם ועד סופם, עמידה בקשר עם כל הגורמים הנדרשים לשם הפקת האירועים, דאגה לשילוט ופרסום, ייזום והפקת אירועי פתיחת שנה/פתיחת סמסטר לרבות הפעלה עצמאית של דוכן שירות לחברים בתקופה זו, עמידה בקשר עם מעצבים גרפיים, השגת אישורים נדרשים, עריכת טלפונים לגורמים נדרשים וספקים וכד'.
* הפקת מפגשי הסברה לרבות מעבר עצמאי בפקולטות לגיוס משתתפים, אחריות על תפעול עמוד הפייסבוק ואתר הארגון.
 
מי שהגיש קו"ח למשרה הקודמת – אין צורך להגיש שוב. המעוניינים למשוך את קורות החיים שלהם, נא להודיע בהקדם.
שכר: 2,700 ₪. המשרה הינה חלקית וזמנית.
פרטים נוספים ימסרו בראיון. מתאים לסטודנטים.  
עדיפות לחברי הארגון**

 
2. מחנה טבע וסביבה בסוכות לכיתות א'-ח'.
הסגל האקדמי הזוטר זוכים למחיר מיוחד של 690 ש"ח ל 4 ימים במקום 780 ₪
פרטים נוספים בקובץ המצורף.
teva shukot


3. חניה בקמפוס לשנת הלימודים תשע"ו
מדור הבטחון של האוניברסיטה טרם פתח את מערכת הרישום להסדרי החניה בשטח הקמפוס, ולכן עדיין לא ניתן להזין בקשות חדשות.
טפסי בקשה שיוזנו במערכת לפני ה-1.10 ימחקו אוטומטית בטרם מועד זה.
אפשר להגיש את הבקשה לאחר צאת המינוי ועדכון במערכת הבטחון לאחר ה- 1.10.


גמר חתימה טובה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר