AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית

שלום לכל חברות וחברי הארגון,
אנו מזמינים את כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לאסיפה כללית אשר תערך ביום א' ה- 23.6.19 בניין רוזנברג, קומה 1, חדר 001, בשעה 12:00

נוכחותכם חשובה לנו!!!