AddThis Social Bookmark Button

מכירת תוי קניה

חברות וחברי ארגון יקרים,

החל מחודש דצמבר 2014 ואילך תתקים מכירת תווי קניה לחברי הארגון אחת לחודש. 

לקראת כל מכירה תפורסם הודעה נפרדת, המכירה הקרובה תתקים ביום ב' ה- 22.12.14, בין השעות 9:00-11:00, במשרדי הוועד המנהלי
 מצ"ב חוזר עם פרטים ואופן ההזמנה

תל-אביב_הנחות_לחודש_דצמבר.pdf

בברכת חג אורים שמח,

הנהלת ארגון הסגל האקדמי הזוטר