AddThis Social Bookmark Button

מכירת תווי קניה ראש השנה תשע"ה

צהריים טובים,

 

מכירת תווי קניה לקראת ראש השנה תשע"ה תתקיים :

יום שני, 15.09.2014, בין השעות 10:00-13:00, בבניין רקאנטי חדר 102א'

יום שני, 22.09.2014, בין השעות 10:00-13:00, בבניין רקאנטי חדר 102א'

 

מצ"ב 3 קבצים :

הצעת מחיר למכירת תווי קניה  בהנחה

נוהל הזמנות והסבר עבור מערכת אינטרנט לביצוע הזמנות 

נוהל מכירת תווי קניה

 

לשירותכם,

 הנהלת ארגון הסגל האקדמי הזוטר