AddThis Social Bookmark Button

מכירת תווים בהנחה


מכירת תווי קניה.


לנוחיותכם קיימת מערכת הזמנות אינטרנטית זמינה בכל שעות היממה.
קישור למערכת: http://tlvstudent.com
לקבלת קוד חברה לביצוע הרשמה ניתן לפנות ל-077-2070335 .

מצ"ב חוזר המפרט סוגי התווים וגובהה ההנחה.


שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

Clip