AddThis Social Bookmark Button

שביתה ארצית של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר! ביום שלישי, 20/3/18 בין השעות 12:00 – 14:00

ביום שלישי, 20/3, בין השעות 12:00 – 14:00 הסגל האקדמי הזוטר בכל האוניברסיטאות בארץ ישבות.

בשעות אלה 
נקיים אסיפה כללית בבניין משפטים חדר 102,  בה נעדכן אתכם במצב המשא ומתן ונחליט על המשך צעדינו.  

בשעות האסיפה ישבתו חברי הסגל הזוטר באוניברסיטאות מעבודה:
לא יתקיימו הרצאות, תרגולים, מעבדות, הדרכות וכיו"ב. 


ברי סחרוף - ההופעה

ברי סחרוף, קריאה אחרונה
וגם כרטיסים לחברים של חברים, ופורשים.

קרא עוד...

המדריך לטרמפיסט באוניברסיטההמדריך לטרמפיסט באוניברסיטה.
מרגישים שהחיים שלכם כסגל זוטר מלאים במונחים לא ברורים? 
לנוחיותכם, אספנו מספר מושגים בסיסיים שיקלו עליכם.

קרא עוד...

אסיפה כללית שנתית 2016

להזכירכם, האסיפה השנתית מתקיימת ביום ג' ה – 7/6/2016, בשעה 10:00
באולם 206 בפקולטה למשפטים.


קרא עוד...

רכז הסברה, מחנה טבע בסוכות וחניה

בהודעה זו:
1. תיקון משרה- רכז הסברה
2. מחנה טבע וסביבה בסוכות לכיתות א'-ח'
3. חניה בקמפוס לשנת הלימודים תשע"ו

אסיפה כללית

שלום לכל חברות וחברי הארגון,
כפי שהוחלט בישיבת הוועד מיום ב', ה – 19/1/2015, ובהתאם לסעיף 9 ב'(1) וסע' 10(ג) לתקנון הארגון, אנו מזמינים את כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לאסיפה כללית מיוחדת אשר תערך ביום ב' ה- 9.2.15 באולם ונצואלה בנין שרת, חדר 527, בשעה 14:00
האסיפה מתכנסת על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות במו"מ עם האוניברסיטה בנוגע להחלטתה של הנהלת האוניברסיטה לסגור את המכינה. כמו כן תידון האפשרות של נקיטת צעדים ארגוניים חריגים, לרבות שביתה כללית המקיפה יותר ממורי פקולטה אחת ואינה מוגבלת בזמן.
הוועד מזמין את כל חברי הארגון להשתתף באסיפה ולהיות מעורבים בדיון ובהצעת ההחלטה שתועלה להצבעה.
בהתאם לתקנון הארגון, הקוורום הנדרש במסגרתה של אסיפה זו הינו במתכונת הקוורום הנדרש לאסיפה כללית שנתית; קרי, 1/3 מחברי הארגון, ובאם לא נמצא קוורום כזה בשעת פתיחת האסיפה, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

נוכחותכם חשובה לנו!!!

שבוע התנסות לחברי הסגל האקדמי הזוטר

מרכז הספורט מציע לחברות וחברי הארגון שבוע התנסות חינם
ניתן לקבל פרטים נוספים בטלפון 074-7100200 או להרשם בקישור הבא
.

מכירת תווי קניה

חברים יקרים
ב - 19.1.2015 תתקיים מכירת תווי קניה
בין השעות 10:00-13:00, במשרדי הוועד המנהלי, בבניין הוועדים, (בין בניין רקאנטי לשרת). ניתן לבצע הזמנות:
בטלפון: 033-5030002 עד השעה 14:00
במייל nehestav@gmail.com
דרך אתר האינטרנט com.http://tlvstudent. קוד החברה nehestlv
בכניסה ראשונית למערכת יש להזין את הנתונים הבאים:
שם פרטי, שם משפחה וכתובת אי מייל.
לאחר ההרשמה הראשונית יקבל כל אחד מייל חוזר לתיבת הדואר דרכה נרשם על מנת לסיים את הליך ההרשמה.

תתי-קטגוריות