AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית מיוחדת של הארגון בעניין הצעות לשינויי תקנון ובחירת נציגות לועדת ביקורת של הארגון

אסיפה כללית מיוחדת של הארגון בעניין הצעות לשינויי תקנון ובחירת נציגות לועדת ביקורת של הארגון תתכנס ביום חמישי, ה-25 לפברואר 2021 בשעה 10:00 באמצעות הזום. השינויים המוצעים והלינק לזום נשלחו לחברי וחברות הארגון במייל.

לשאלות ולהגשת מועמדות לועדת ביקורת (עד ליום 25 לפברואר בשעה 10:00) ניתן לפנות במייל: segel@zutar.org.il