AddThis Social Bookmark Button

איך לקרוא תלוש שכר


לא מצליחים לקרוא את תלוש השכר שאתם מקבלים? אתם לא לבד! אפילו סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, הודה פעם שהוא לא מצליח לקרוא את תלוש השכר שלו.

צפו במצגת המסבירה מה הם הפרטים המצויינים בתלוש השכר, ובידקו שכל הפרטים הכתובים בתלוש השכר שלכם נכונים. טעויות של האוניברסיטה עלולות לגזול מכם הרבה כסף.