AddThis Social Bookmark Button

פנסיה והשתלמות

  • כספי הפנסיה מופרשים במשכורת החודשית - חלק מנוכים מהשכר (הפרשות עובד/ת) וחלק משולמים בנוסף לשכר, ע"י המעביד.
  • ההפרשות לפנסיה משתנות בהתאם למסלול ההעסקה.
  • פיצויי הפיטורים מופרשים גם הם לקרן הפנסיה, וסכומם משתנה בהתאם למסלול ההעסקה.


קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח המבטיחה לעובד/ת: 

א. תשלום חודשי לכל החיים, עם הפרישה מעבודה לאחר הגעה לגיל פרישה.

ב. תשלום חודשי במקרה של נכות. 

ג. תשלום חודשי לשארים במקרה של מוות.


למרבית חברי וחברות הסגל האקדמי הזוטר, כמו רוב העובדים/ות בישראל כיום, יש קרן פנסיה חדשה אשר החברות בה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד/ת ושל האוניברסיטה. מדי חודש, מופרש אחוז מסוים מהשכר לטובת הפנסיה - כך, במשך כל שנות העבודה, מצטבר סכום הולך וגדל בקופת הפנסיה.

החברה שמנהלת את קרן הפנסיה מנהלת את הכספים הללו ומשקיעה אותם באפיקים שונים. מדי שנה, כל אחד מאיתנו מקבל/ת דו"ח שנתי בו מפורטת התשואה של החיסכון לפנסיה, וכן שיעור דמי הניהול אותו גובה החברה עבור הטיפול בקרן. בעת ההגעה לגיל פרישה, ככל שהסכום שהצטבר גבוה יותר, כך  קצבת הפנסיה תהיה גבוהה יותר.

כיצד מופרשים הכספים לקרן הפנסיה? חלק מההפרשות מנוכות משכר העובד/ת (הפרשות עובד) וחלקן ניתנות בנוסף לשכר על ידי המעביד (הפרשות מעביד), במסגרת הזכויות הסוציאליות אליהן מחויבת האוניברסיטה, לפי הסכמי השכר וצווי ההרחבה. להסבר על תלוש השכר, כולל היכן תוכלו לראות הפרשות אלו בתלוש, לחצו כאן.

שימו לב – באפשרות מי שאין להם בני/בנות זוג או ילדים לבקש מהחברה המבטחת לא להפריש סכומים לפנסיית השארים, מה שיגדיל את סכום הקצבה הצבורה לעת פרישה.

הפרשות לפנסיה

העסקה בתקן עוזר/ת הוראה, אסיסטנט/ית ומדריכ/ה, עמית/ת הוראה ומורה במסלול המקביל: האוניברסיטה מפרישה לקרן הפנסיה סכום בשיעור של 7% משכר העובד/ת. הפרשות העובד/ת עומדות על 6.5% מהשכר.

מורה מן החוץ: הפרשה לפנסיה נעשית באמצעות צווי הרחבה, ונכון לשנת 2020 מפרישה האוניברסיטה לקרן הפנסיה סכום בשיעור של 7% משכר העובד/ת, והפרשות העובד/ת עומדות על 6.5% מהשכר.

בנוסף לכך, מפרישה האוניברסיטה את פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד/ת, או את חלקם, לקרן הפנסיה, כך שבמקרה של פיטורים, באפשרות העובד/ת לבחור האם למשוך מקרן הפנסיה את הסכום שהצטבר כרכיב פיצויים, או להשאיר את הסכום הזה בקרן וכך להגדיל את הצבירה בקרן. הסכום המופרש כרכיב פיצויים משתנה עבור אוכלוסיות שונות של סגל זוטר:

עוזר/ת הוראה ומורה במסלול המקביל: 6% מהשכר מופרשים כרכיב פיצויים, והשאר (2.33%) ישולם לעובד במקרה של פיטורים, אם העובד/ת זכאי/ת לכך.


עבור מורה מן החוץ: מופרשים 6% כרכיב פיצויים והשאר (3.33%) ישולמו במקרה של פיטורים, אם העובד/ת זכאי/ת לכך.

הביטוח של חברי וחברות הארגון הוא בקרן הפנסיה מגדל-מקפת. 

יש לחברים ולחברות זכאות להנחה בדמי הניהול, כאשר ניתן לבחור בין שלושה מסלולים של דמי ניהול. מומלץ להתאים אישית את מסלול דמי הניהול העדיף ביותר, משום שזה יכול להשתנות בהתאם לגובה הצבירה והפרמיה החודשית. ניתן לקבוע פגישה כדי לברר זאת עם טל הכט, המשווקת הפנסיוני מטעם מגדל, במייל: talhe@migdal.co.il או בטלפון 054-6289323

מסלול 1 (ברירת מחדל): 0.8% מההפקדות השוטפות + 0.17% מהצבירה

מסלול 2: 1.75% מההפקדות השוטפות + 0.05% מהצבירה

מסלול 3: 2.25% מההפקדות השוטפות + 0% מהצבירה


ההטבות בדמי הניהול חלות גם על בני/בנות זוג.

באפשרות חברי וחברות הארגון להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום עבודתם באוניברסיטה, אם יבקשו להמשיך להיות רשומים בקרן הפנסיה כאשר יגיעו למקום העבודה החדש. ההנחה תכובד כל עוד דמי הגמולים מופרשים ישירות למקפת והקרן אינה דורשת לשלם עמלות ליועץ, לסוכן, או למנהל הסדר במקום העבודה החדש, וכל עוד התוכנית נשמרת פעילה.

בנוסף, חברי וחברות ארגון אשר מעבירים את ההפרשה לפנסיה ממקום עבודה אחר (נניח ממוסד אקדמי אחר, כולל מכללות) למגדל מקפת, יהנו מההנחה בדמי הניהול גם עבור הסכומים הללו. מכיוון שהחיסכון הפנסיוני הוא חיסכון של עשרות שנים, כדאי לנצל את ההנחה הזו.


ניתן לפנות בכל שאלה להדס טננבאום, מנהלת התיק במגדל המטפלת בסגל האקדמי הזוטר 050-7700139 רצוי לפנות במייל: hadast@migdal.co.il

מלגאים

הארגון הגיע להסדר עם חברת הביטוח מגדל-מקפת לפיו מלגאים/ות המעוניינים בחסכון פנסיוני יוכלו להנות מאותה ההנחה של מועסקים/ות חברי וחברות ארגון. כדי להצטרף להסדר זה, יש לתאם פגישה עם נציגת מגדל, הדס טננבאום, מנהלת התיק במגדל המטפלת בסגל האקדמי הזוטר 050-7700139 רצוי לפנות במייל: hadast@migdal.co.il

שימו לב – בעת התייעצות מול הבנק בנוגע לקרן הפנסיה, מחתים אתכם הבנק על הסכם ייעוץ אשר מבטל את כל ההנחות להן אתם זכאים (הבנק בעצם שומר לעצמו את כל ההנחה שאתם מקבלים בגין הייעוץ שהוא נותן לכם, כך שאתם תשלמו דמי ניהול מקסימליים). גם אם בסופו של דבר תבחרו להישאר במקפת, לא תוכלו ליהנות יותר מההנחה הזו. לכן שימו לב על מה אתם חותמים במידה ובחרתם לקבל ייעוץ במסגרת הבנקים.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני אליו מופרשים מדי חודש 2.5% מהשכר ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן מושקעים וניתנים למשיכה ללא תשלום לאחר 3 שנים למטרות השתלמות, וכעבור 6 שנים לכל מטרה.


עוזרי הוראה, אסיסטנטים/מדריכים, ועמיתי הוראה מפקידים כל חודש סכום בשווי 10% משכרם לקרן ההשתלמות (7.5% משלמת האוניברסיטה, 2.5% מופרש משכר המועסק/ת). 

דמי הניהול:

עבור צבירה של עד 200,000 ש"ח - 0.35%

עבור צבירה של למעלה מ-200,000 ש"ח - 0.29%


כדי לעבור בין קרנות השתלמות, יש לפנות לחברה שבה מנוהלת הקרן ולבקש לבצע את הניוד. לאחר מכן יש לפנות לעמרי שני במדור תשלומי שכר כדי לעדכן לגבי המעבר.

המידע לגבי דמי הניהול המפורט כאן נמצא גם בעלון מטעם מגדל, המעודכן לחודש פברואר 2021.