AddThis Social Bookmark Button

ביטוח בריאות


במסגרת המאמץ לשיפור רווחת חברי הארגון ועל מנת להבטיח לחברי הארגון ולבני משפחותיהם כיסוי רפואי הולם, יצא הארגון במכרז בין חברות הביטוח לקבלת הצעות לביטוח בריאות קולקטיבי עבור חברי הארגון ובני משפחותיהם. תוכנית הביטוח נוסחה ע"י יועץ לביטוח בריאות בלתי תלוי מטעם הארגון אשר גם בדק את ההצעות שהתקבלו.
במכרז זכתה  הראל, לשעבר דקלה.

לפרטים מלאים אודות הפוליסה וקישור לפוליסה לחצו: https://www.luttinger.co.il/tauuni

פרטים כלליים על התוכנית :

התוכנית כוללת שלושה רבדים: 'בריאות חובה', 'בריאות משלים' ו 'בריאות מורחב' שהנם תוספות לפי בחירה.

1. 'בריאות חובה'

משולם דרך תלוש השכר. (החל מה1.3.19 יהיה מעבר לאמצעי גבייה אישי בכרטיסי אשראי)
התוכנית באה לספק כיסוי ביטוחי בסיסי המכסה:

 1. השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל.
 2. תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
 3. התייעצות עם רופאים מומחים במקרה של מחלה קשה.        
 4. חוות דעת נוספת בחו"ל.

2. בריאות משלים לשב"ן' :

תוכנית זו נועדה לחברי ארגון ולבני משפחותיהם המבוטחים בביטוחים המשלימים של קופות החולים ונוסחה במטרה למנוע כפילויות מיותרות, התוכנית כוללת:
 1. השלמה של הכיסויים בעבור ניתוחים בתוכנית הקופות לרמה פרטית.
 2. אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח, פיצוי בגין ימי אשפוז.
 3. בדיקות אבחוניות, כיסוי ייחודי לילדים וסטודנטים ויעוץ פסיכולוגי.
 4. טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות.

3. 'בריאות מורחב' : 

תוכנית זו נועדה לחברי ארגון ולבני משפחותיהם שאינם מבוטחים בביטוחים
המשלימים של קופות החולים.או למעוניינים בכיסוי מלא ללא תלות בקופת החולים. בנוסף לכיסויים המופיעים בתוכנית 'בריאות משלים  לשב"ן', התוכנית כוללת:

 1. כיסוי מלא לניתוחים ברמה הפרטית וללא תלות בקופ"ח.
 2. אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח, פיצוי בגין ימי אישפוז.
 3. התייעצות עם מומחים, רפואה משלימה ויעוץ דיאטטי, התעמלות שיקומית, מנוי למשדר קרדיולוגי.
 4. בדיקות לנשים בהריון, בדיקות גנטיות, טיפול פוריות והפריה חוץ גופית.
 5. בדיקות אבחנתיות, כיסוי לילדים סטודנטים ויעוץ פסיכולוגי.
 6. טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות.

להלן טבלה מסכמת של דמי הביטוח החודשיים לחברי ארגון ובני משפחותיהם במסגרת ההעסקה באוניברסיטה ולאחריה: (צמוד למדד שפורסם ב-15.7.18)
 
גיל המבוטח

בריאות חובה

בריאות משלים לשב"ן

בריאות מורחבחבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

ילד עד גיל 19

4

8

10

16.9

19.03

21.15

20-54

15 22

30.5

41.3

61.4

80.6

55 ומעלה

15

22

43.55

80.6

89.6

208.5

 

ההצטרפות ל'בריאות משלים', ול'בריאות מורחב' הנה אישית והתשלום בעבור חבר הארגון ובני משפחתו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ישירות לחברת הביטוח.


ההסכם מאפשר לחברי ארגון להמשיך את תוכנית הביטוח גם אחרי סיום עבודתם באוניברסיטה בעלות נמוכה באופן משמעותי משניתן להשיג באופן עצמאי.


חברי ארגון אשר הינם מלגאים מקבלים בסיבסוד מלא (ללא כל עלות מצידם) את רובד "בריאות חובה" כל עוד הינם מלגאים ברגע שיפסיקו להיות כאלה גם הביטוח יסתיים אלא אם ירצו אחרת בנוסף הם יכולים להצטרף לכל אחת מהתוכניות על בסיס אישי בתעריף מועסקים בהתאם למעמדם.מצטרפים חדשים ושאלות כלליות בנוגע לפוליסה, ניתן לפנות להראל חברה לביטוח או ליועצת הביטוח עו"ד קרן מאור טקשה, ממשרד היועצים ש.לוטינגר ושות' בכתובת המייל keren@luttinger.co.il . או בטלפון 054-6651305.


ביטוח בריאות למועסקים חדשים שהחלו את עבודתם לאחר ה 1.1.2014

עקב שינויים בנוהל החתמת ביטוח הבריאות, 
מועסקים חדשים אשר החלו את העסקתם אחרי 1.1.2014, אינם מבוטחים עוד באופן אוטומטי 
בביטוח הבריאות של חברת דקלה אשר ניתן לחברי הארגון. 


חשוב לציין: 
מי שהחל את העסקתו לפני 1.1.2014, ממשיך להיות מכוסה בניכוי מתלוש המשכורת. 
ההודעה נוגעת רק למי שהחל עבודתו לאחר תאריך זה, או למי שחידש אותה לאחר הפסקה של סמסטר.

על המעוניינים לחתום אקטיבית על הצטרפות להסדר הביטוחי.
שימו לב, מי מכם שהוא/היא מועסק חדש ולא מלא את הטופס לא יכוסה בביטוח גם במידה ומופרש לו/ה כסף מתלוש השכר.

נא מלאו את הטופס המצ"ב.
יש לשלוח העתק ל qlqtiv1@harel-ins.co.il או לפקס 03-7348178 בחברת הראל,
ובנוסף גם לרפרנט השכר של הפקולטה אליה אתם שייכים. רשימת הרפרנטים מצורפת כאן.
שאלות בנוגע לפוליסה ובירורים שונים, ניתן לפנות למוקד או שירות הלקוחות 03-7547010, 03-6145555.

לנוחיותכם מצ"ב לינק לאזור האישי באתר הראל:  https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx?LoginOriginatingAction=PersonalInfoPage&isshowlogin=true&Source=%2fpersonal-info%2fmy-harel%2fPages%2fclient-view.aspx&Type=PortalOTP
למען השקיפות נקדים ונאמר כי לצורך הזדהות ראשונית בלבד בכניסה לאזור האישי יש להזדהות ע"י תאריך הנפקת ת.ז. או פרטי כרטיס אשראי על שמו של המבוטח.