AddThis Social Bookmark Button

שימור זכויות

שימור זכויות
בסמוך לסיום העסקתכם, מסתיימת גם את חברותכם בארגון הסגל האקדמי הזוטר. ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי כחברי ארגון נהניתם מהסדרים קיבוציים שונים בתנאים מועדפים שלהם זכאים ועדי עובדים, ושאינם זמינים ללקוח פרטי.  בכמה מהמקרים השיג הארגון את הסכמתו של נותן השירות להעניק את אותם התנאים המועדפים גם לחברי ארגון לשעבר.


א. קרן השתלמות
לארגון הסכם עם קרן "מגדל השתלמות", המציעה לחברי הארגון הנחה משמעותית בדמי הניהול שעומדים על 0.8% מהצבירה. כחלק מתנאי ההסכם, זכאים חברי הארגון להמשיך ולהפריש לקרן וליהנות מההנחה בדמי הניהול גם במקום עבודתם החדש לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה.
ניתן לתאם פגישה עם נציג מקפת דודי לוין בטלפון 052-6843021 או במייל (עדיף) dudil@migdal.co.il
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.

ב. פנסיה
חברי הארגון מבוטחים בקרן הפנסיה מגדל-מקפת, ומשלמים דמי ניהול של 2% בדמי הניהול השוטפים ו- 0.25% מהצבירה (לעומת 6% ו-0.5% כנהוג) חברי הארגון יכולים להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום עבודתם באוניברסיטה.
ניתן לתאם פגישה עם נציג דודי לוין בטלפון 052-6843021 או במייל (עדיף) dudil@migdal.co.il
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.

ג. ביטוח בריאות
חברת דיקלה מבטחת את חברי הארגון העובדים באוניברסיטה בביטוח בריאות. חברי ארגון לשעבר זכאים להמשיך את הביטוח שלהם במחירים מוזלים, ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות.
פרטים נוספים כאן.