AddThis Social Bookmark Button

ביטוח חיים למועסקיםביטוח חיים למועסקים:

למועסקים יש כיום ביטוח חיים בחברת מגדל,  
עליו אחראית האוניברסיטה.

התשלום עבור הביטוח ממומן בחציו ע"י האוניברסיטה ובחציו ע"י העובד (סה"כ 32 שח)
התשלום יורד מתלוש השכר.

פרטים מלאים אודות הפוליסה לחצו כאן.

לשאלות ניתן לפנות לאיש הקשר דודי לוין במגדל: dudil@migdal.co.il 052-6843021


 
הסגל האקדמי הזוטר  אוניברסיטת תל אביב