AddThis Social Bookmark Button

הסכם השכר

הסכמי שכר מכילים את תנאי העסקתם של חברי הארגון: דוקטורנטים, מסטרנטים, מורים מן החוץ, מורים מן המסלול המקביל. לנוחיונתכם צירפנו את הסכמי שכר.

קרא עוד...

מסלולי העסקה

מפורטים מסלולי ההעסקה של החברים בארגון: בצד כל מסלול מובאים תקנון האוניברסיטה ותקציר.

קרא עוד...

חישוב שכר

שכרכם נקבע לפי אחוזי המשרה בהם אתם מועסקים ותקן ההעסקתכם.

קרא עוד...

לוחות שכר

לנוחיותכם מצורפים לוחות שכר של האוניברסיטה

קרא עוד...

איך לקרוא תלוש שכר

צפו במצגת שתסביר איך לקרוא את תלוש השכר שקיבלתם מהאוניברסיטה

קרא עוד...

סיום העסקה

פוטרתם? הסתיימה העסקתכם? חשוב שתדעו את זכויותיכם!

קרא עוד...

חישוב וותק

כל שנת צבא סדיר נספרת כשנת וותק אחת. תקופת שירות לאומי מזכה בתוספת ותק ובתנאי שמשך השירות היה לתקופה של 12 חודשים לפחות.

קרא עוד...

פטור משכ"ל

האם אתם זכאים לפטור משכר לימוד? בדקו את זכויותכם.

קרא עוד...

תשלומי חובה

האוניברסיטה מפרישה עבורכם תשלום לביטוח לאומי ולביטוח בריאות.

קרא עוד...

פנסיה והשתלמות

פנסיה
הסגל האקדמי הזוטר נמצא במסלול של "פנסיה צוברת", במסגרתו מופרש מדי חודש אחוז מסוים מהשכר לטובת הפנסיה של העובד. חלק מההפרשות הללו מנוכות משכרו של העובד (הפרשות עובד) וחלקן ניתנות לו בנוסף לשכר על ידי המעביד (הפרשות מעביד).

קרא עוד...

ביטוח בריאות

חברי הארגון נהנים מביטוח בריאות חובה של חברת הראל המכסה השתלות, ניתוחים, טיפולים רפואיים, תרופות שאינן כלולות בסל, התייעצות עם רופאים מומחים וחוות דעת מחו"ל.

קרא עוד...

הריון

זכויות עובדות בהריון ולאחר לידה: אין לפטר אישה הרה ואין לפגוע בהיקף העסקתה בתוך 60 יום מיום חזרתה מחופשת הלידה, אלא באישור שר העבודה והרווחה.

קרא עוד...

מילואים

הצהרה על אי היעדרות מהעבודה בעת שירות מילואיםמשרתים במילואים בזמן המינוי מעבר למכסת שעות העבודה או ביום שבת ובחופשה זכאים לתשלום המגולם כשכר עבודה רגיל וכן לתגמולי מילואים.

קרא עוד...

קרן קשרי מדע

קרן קשרי מדע הינה תקציב לה זכאים עמיתי הוראה ומלגאים לצורך נסיעות, כנסים, השתלמויות, פעילות אקדמית בחו"ל.

קרא עוד...

שאלות נפוצות

העסקה בתקן לא מתאים, לפי שעות, ב"התנדבות", תמורת מלגה. לא ניתנו פיצויי פיטורין. היקף משרה לא מתאים. הלנת שכר. פיטורין בהריון (כולל סיום כתב מינוי). השלמת שעות אחרי מילואים.  

קרא עוד...

טבלת הערכת שעות למתרגל


טבלת הערכת שעותהסכמי השכר קובעים מפתח לשעות עבודה נלוות להוראה: למשל עבור שעות קבלה, מענה למיילים, חיבור תרגילים ובדיקתם, ניהול אתר הקורס, תרגולי חזרה וכו'. מפתח זה הוא 2.75 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה (למשל, אם עוזר הוראה/אסיסטנט מלמד שעתיים בשבוע, שהן 25% משרה, הוא אמור להשקיע בעבודה הנלווית עוד 5.5 שעות שבועיות). מדריכי מעבדה מקבלים 2 שעות עבודה נלווית.
במקרים בהם שעות העבודה בפועל לא תואמות את היקף המשרה שנקבע עבורן, הארגון פועל להגדלת אחוזי המשרה ולגמול רטרואקטיבי בהתאם. על כן, עִרכו רישום ובִדקו: אם אתם משקיעים זמן עבודה ניכר מעבר למה שנקבע בתקן – פנו אלינו ונסייע לכם. ראו טבלה.
ביטוח חיים למועסקיםביטוח חיים למועסקים:

למועסקים יש כיום ביטוח חיים בחברת מגדל,  
עליו אחראית האוניברסיטה.

התשלום עבור הביטוח ממומן בחציו ע"י האוניברסיטה ובחציו ע"י העובד (סה"כ 32 שח)
התשלום יורד מתלוש השכר.

פרטים מלאים אודות הפוליסה לחצו כאן.

לשאלות ניתן לפנות לאיש הקשר דודי לוין במגדל: dudil@migdal.co.il 052-6843021


 
הסגל האקדמי הזוטר  אוניברסיטת תל אביב