AddThis Social Bookmark Button

רישום לאתר

טופס הצטרפות לרשימת התפוצה של הארגון

דואר אלקטרוני:
שם פרטי:
שם משפחה:

צרו קשר


החל מתאריך ה25/09/20 ובהתאם להנחיות, המשרדים יהיו סגורים ולא תהיה קבלת קהל:

צוות הארגון ימשיך את עבודתו מהבית, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה למייל segel@zutar.org.il
לשרותכם "קו חם" (להודעות בלבד) בוואטסאפ שמספרו 0545440826


משרדי הארגון נמצאים בגן אילן בין בניין שרת לבניין רקנטי. (בסמוך לסניף מקדונלד'ס).
טלפון: 8186, 8924 פקס: 6214. (קידומת למחייגים מחוץ לאוניברסיטה 03-640)Map

טלפונים שימושיים

טלפונים שימושיים באוניברסיטה

 • מרכזיה – טל' 8010, 7777, 8111 (לספר הטלפונים של האוניברסיטה).
 • מדור תלמידי מחקר – נושאים הקשורים במלגות, הפקדה בחשבון הבנק, עדכון פרטים, הנפקת אישורים הקשורים למלגה וכדומה. טל' 8161-(03-640).
 • היחידה לשכר לימוד – נושאים הקשורים בשכר לימוד, תשלום שכר לימוד ותשלומים נלווים, פטורים, הנפקת אישורים וכדומה. טל' 640-8616.
 • מדור תשלומי שכר – נושאים הקשורים בשכר, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות נסיעה, וותק, וכדומה. טל' 640-8616.
 • היחידה לשירותים ובטחון – אישורי חניה וכלל נושאי הבטחון, טל' 640-8484.
 • הקו לנפגעות ונפגעי הטרדה מינית - טל' 640-7868.
 • המזכירות האקדמית – נושאים הקשורים לקצובת נסיעה למלגאים ומלגות חיצוניות. יש לפנות לשושנה נוי, טל' 640-9670.
 • מדור נסיעות וזכויות סוציאליות – טיפול בנושאים הקשורים לקרן קשרי מדע (קק"מ) ונסיעות לחו"ל, טל' 9670-640.

טלפונים של נותני שירותים חיצוניים

 • קרן מקפת – קרן הפנסיה של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר. היועצת הפנסיונית המטפלת בחברי הארגון היא אילנית בוצר 054-3300835.
 • מנורה – ביטחה את מלגאי האוניברסיטה בעבר. לפניות למוקד מנורה 03-7107777
 • סוכנות קונפידנציה – המבטחת הקודמת של מלגאי האוניברסיטה. האחראית לטיפול במילגאים היא נאווה ודאי טל' 03-5178292.
 • בנק הפועלים, סניף איינשטיין – ניהול קופת הגמל "קרן אור", טל' 03-6462607.
 • הבנק הבין לאומי הראשון, מחלקת קופות גמל – ניהול קרן "המשתלם ב". מרכז מידע, טל' 03-5115706/7/8.
 • סוכנות ביטוח "בלה לבון" – מטפלת בנושא ביטוח תאונות אישיות, טל' 640-8850.
כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.