AddThis Social Bookmark Button

רשימת אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פרבר מדינה מדינה
מזכירת הארגון מזכירת הארגון 03-6408186 תל אביב
מרכזיה מרכזיה
מדור תלמידי מחקר מדור תלמידי מחקר 03-6408161
כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.