AddThis Social Bookmark Button
*המחשבונים כרגע לא מעודכנים, מחשבונים חדשים נבנים בימים אלה ויפורסמו בקרוב.

מחשבון שכר

המחשבון נועד לסייע לכם לבדוק האם השכר החודשי שאותו אתם מקבלים תואם את היקף המשרה שלכם. שימו לב כי המחשבון מציג את השכר הבסיסי לפני החזרי הוצאות נסיעה, הפרשים וניכויים ודמי הבראה. לאמור, המחשבון אינו מציג את השכר "ברוטו" או את ה"סכום בבנק" אלא רק את שכר היסוד, תוספת השכר, תוספת השחיקה ותוספת הוותק. אם ישנה אי התאמה ואתם סבורים שהשכר שאותו אתם מקבלים קטן ממה שהוא אמור להיות, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי.

תקן העסקה:

 המחשבונים מעודכנים ל-2014, מחשבונים מעודכנים יותר יעלו בחודשים הקרובים, בינתיים בסוגיות שכר ניתן לפנות אלינו במייל irgun@zutar.org.il

כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע נוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.